คู่มือยิงธนู

ธนู คู่มือยิงธนู

วิธีขึ้นสายธนู ก่อนยิงทุกครั้ง

คู่มือยิงธนู วิธียิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ไม้ลาน ไม้ไผ่

คู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลาน

ธนูพิชัย เฉพาะรุ่นศรีสงคราม ( ถอดประกอบได้ ) ให้ประกอบระบบธนูตามรูปนี้ก่อนครับ จากนั้นจึงจะดูขั้นตอนวิธีขึ้นสายธนูเหมือนรุ่นอื่น ๆ ต่อไป — ควรตรวจสอบว่าบ่ารับเข้ากันดีแล้วเพื่อความปลอดภัย มีความหลวมเล็กน้อยเป็นปกติ เมื่อขึ้นสายแล้วจะแน่นเอง ฝั่งที่เป็นด้ามคือด้านบน                                                                                   

— ธนูชิ้นเดียว ( รุ่นทวารวดี,ศรีสัชนาลัย,ศรีอโยธยา,ศรีโคตรบูร ) ดูข้อ 1 ได้เลย

 

ขั้นตอนวิธีขึ้นสายธนูพิชัย ธนูไทยโบราณ มีดังต่อไปนี้ คือ

คู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลาน

1. ใช้สายเส้นนอกเป็นตัวขึ้นสาย  ขั้วธนูฝั่งด้านล่าง ตรวจปลายสายให้เข้าร่องหัวท้าย

คู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลาน

2. ขั้วธนูฝั่งด้านบน ปล่อยสายธนูคลายไว้ เพื่อเลื่อนขึ้นคันธนู ( ธนูถอดประกอบ ฝั่งที่เป็นด้ามคือด้านบน )

คู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลาน

3. ใช้มือซ้ายจับคันธนูโดยให้คันธนูขนานกับพื้นดิน ร่องวางลูกอยู่ด้านขวา ใช้เท้าซ้ายเหยียบสายเส้นนอก

คู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลานคู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลาน

4. ใช้มือซ้ายดึงขึ้น สาม – สี่ ครั้ง สั้น ๆ เป็นการวอร์มไม้  ในครั้งที่สี่ให้ดึงสูงขึ้น   พร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาเลื่อนห่วงสายธนูที่คลายไว้ให้เข้าร่อง ตรวจดูขั้วธนูทั้งสองฝั่งให้แน่ใจว่าสายธนูเข้าร่องเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัย

คู่มือยิงธนู พิชัย ธนูไทยโบราณ ขาย ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน มองโกล คิวโด ยูมิ ธนูเด็ก ธนูฝึกหัด ลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิดธนูไม้ลาน

ธนูพิชัย ธนูไทย โบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย ศรีสัชนาลัยธนู ขายธนูราคาถูก ธนูพิชัย ธนูไทย โบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย ทวารวดี มังกรไฟ ธนูมองโกล ธนูอินเดียนแดง

คำเตือน  ระวังขึ้นสายธนูกลับด้าน เมื่อขึ้นสายแล้วควรมีลักษณะตามรูป  — ถ้าขึ้นสายธนูกลับด้านแล้วทำการยิง ธนูอาจแตกเสียหายและท่านอาจได้รับอันตราย !!

 

 

 

 

 

โปรดสังเกต เมื่อขึ้นสายธนูถูกต้องแล้ว ปลายก้านธนูจะมีลักษณะโค้งงอนตามรูป ด้านที่มีผิวแบนเรียบ หันเข้าหาตัวผู้ยิง โดยมีฝั่งที่มีหมายเลข หันเข้าหาตัวผู้ยิง และเป็นด้านล่าง

 

 

 

5. ปลดสายเส้นนอก

6. ดึงเบา ๆ สาม – สี่ ครั้ง ครั้งสุดท้ายดึงเท่ากับระยะดึงของตนเอง เพื่อวอร์มไม้ให้ก้านธนูรู้ตัว

คำเตือน  ห้ามปล่อยสายโดยที่ไม่มีลูก  ธนูอาจแตกเสียหายและท่านอาจได้รับอันตราย !!  หากมีเพื่อนที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกยิงธนู มาขอทดลองดึงธนูของท่าน ท่านควรชี้แจงคำเตือนนี้เป็นลำดับแรก

7. ทำซ้ำ ข้อ 6. ประมาณ สี่ – ห้า ครั้ง เป็นการอบอุ่นร่างกายด้วย

คำเตือน  อย่าลืมปลดสายเส้นนอกด้วย !!

8. ยิงได้ตามปกติ ห้ามดึงเกินระยะดึงของตนเอง  ในรูปเป็นวิธีใช้แถบรองนิ้ว โปรดสังเกตปีกของลูกธนู ปีกสีเดี่ยวให้หันออกจากคัน ปีกสีคู่ให้หัน(คร่อม)เข้าหาคัน   และให้เสียบลูกธนูที่ใต้ปุ่ม ( knocking point )

คำเตือน  อย่ายกธนูขึ้นสูง !! เมื่อทำการยิง พิสัยของลูกธนูไปได้ไกลถึง 150 เมตรหรืออาจมากกว่านั้นในบางกรณีโดยขึ้นกับทิศทางลม โปรดระมัดระวังวิถีของลูกธนูและมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้อื่น

9. เมื่อหยุดยิง ให้ปลดสายโดยวิธีเดียวกับการขึ้นสาย  แต่ให้ทำย้อนกลับตั้งแต่ข้อ 4 -> 3 -> 2 -> 1 แล้วเก็บใส่ถุงรักษาเหมือนธนูชนิดอื่น ๆ  ( ไม่ควรขึ้นสายทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ หากไม่ได้ทำการยิง นักธนูมักจะปลดสายไว้เพื่อรักษาแรงดีดของธนูไม่ให้ล้า )

เมื่อทำตามคำแนะนำจะรักษาธนูได้นาน

หมายเหตุ

 1. การขึ้นสายธนูโดยไม่ใช้สายสำหรับขึ้นสาย เช่นการขึ้นสายธนูโดยการเกี่ยวขัดขา อาจทำให้ความโค้งธนูผิดเพี้ยน รูปทรงบิดเบี้ยว
 2. โปรดรักษากฎความปลอดภัย ในกีฬาการยิงธนูถ้ามีคนหรือสัตว์อยู่ในระยะยิงด้านหน้าท่าน  ห้ามทำการยิงเด็ดขาด ถ้าใส่ลูกไว้แล้วให้ลดคันธนูลงต่ำ
 3. ห้ามใช้ยิงล่าสัตว์ ลูกธนูที่ขายเป็นชนิดยิงเป้าสนาม (Target Field) เท่านั้น เคยมีคนใช้ธนูมีรอกทดกำลังแรงๆ ยิงนกกระยาง ยิงไก่ ปรากฎว่ามันไม่ตายลูกธนูเสียบคา แถมยังบินเจ็บหนีไปพร้อมกับลูกธนูราคาแพงของท่าน ก็จะพลอยหายไปด้วย

 

วิดิโอสอนวิธีการขึ้น-ปลดสาย

วิดีโอการเล็งธนูโบราณ

 

วิธีการยิงธนู

 

 1. การทำเป้า ( Back stop ) ให้ตัดกล่องลังกระดาษเก่าที่เลิกใช้แล้ว ความกว้างและความยาว 40 ซม.ขึ้นไปมาซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นอย่างน้อย 5 ชั้นขึ้นไปโดยปิดกาวนิดหน่อย แปะกระดาษหน้าเป้าแล้วซ้อมยิงได้เลย หรือจะใช้ที่นอนกาบมะพร้าวเก่า ๆ หรือโฟมขาวก็ได้  ดีที่สุดคือแผ่นโฟมยาง หรือโฟมสังเคราะห์ที่ใช้ทำรองเท้าแตะ – ที่นอน ( หนา 2 นิ้วขึ้นไป ) หาซื้อได้ตามร้านขายของเก่าทั่วไป ถ้าหาแผ่นหนา ๆ ไม่ได้ให้ใช้แผ่นบางซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นโดยมีความหนารวมกันมากกว่า 2 นิ้ว ห้ามใช้ฟางอัดก้อน เพราะลูกธนูจะพุ่งทะลุได้

  วิดีโอสาธิตการทำเป้าธนูด้วยโฟม หาง่าย ถูกและดี ( ขอบคุณ คุณโอธารแบ่งปันมาครับ )

 2. ควรใช้ลูกธนูปีกขนนกทำการยิง การใช้ลูกธนูปีกยางจะทำให้ลูกแฉลบ
 3. ควรใช้อาร์มการ์ด ( ปลอกแขน ) ที่เป็นผ้าหรือหนังเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้อาร์มการ์ดพลาสติก ควรแต่งกายให้รัดกุม ห้ามสวมใส่นาฬิกาข้อมือ เครื่องประดับ ฯลฯ บนแขนข้างที่จับคันธนู ห้ามสวมใส่เน็คไทหรือเหน็บปากกาไว้ในกระเป๋าบนอกเสื้อ สายธนูอาจเกิดการฉีกขาด หากกระทบกับอาร์มการ์ดพลาสติก นาฬิกาหรือเครื่องประดับอื่น ๆ และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงได้
 4. วิธีสวมปลอกแขน ให้พับครึ่งตามรูปตัวอย่าง ( ใช้แค่ 1 ชิ้นนะครับ )พิชัย ธนูไทย โบราณ ลุงนิดธนูไม้ลาน ขายธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ธนูภูฏาน ธนูเกาหลี คิวโด ยูมิ ธนู จีน ธนูมองโกล ธนูเด็ก ธนูฝึกหัดลูกธนู ราคาถูกที่สุด ดีที่สุดธนูพิชัย ธนูไทย โบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย ศรีอโยธยา
 5. เกี่ยวสายธนูโดยใช้บริเวณนิ้วข้อแรกนับจากปลายนิ้ว ธนูพิชัยลุงนิดธนูไม้ลานต้นตำรับบางท่านเกี่่ยวสายลึกเกินไปโดยใช้ข้อนิ้วที่สองนับจากปลายนิ้วนั่นคือผิดนะครับ อาจทำให้เกิดการเสียดสีกับสายธนูมากเกินไปทำให้ควบคุมวิถีของลูกธนูได้ยาก และทำให้อายุการใช้งานของสายธนูสั้นลงด้วยลูกธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัยจากรูปนางแบบคนนี้เกี่ยวสายลึกเกินไปนะครับ ที่ถูกต้องควรทำตามรูปต่อไปนี้วิธียิงธนู การใช้แถบรองนิ้ว หนังแท้ สองชั้น ธนูพิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน(เกี่ยวสายธนูโดยใช้ข้อนิ้วปล้องแรก)
 6. การยิงธนูแบบเทรดดิชันควรเอียงธนูเล็กน้อย ประมาณ 10 องศาจากแนวตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อเพิ่มองศาการวางพาดลูกธนูบนบ่ารับ หรือบนนิ้วมือได้ดีขึ้นไม่ร่วงหล่น และแฉลบออกเมื่อทำการยิง
 7. การจัดวางท่ายิงธนู ให้ใช้กล้ามเนื้อสะบักหลัง ถ่ายถอดแรงดึงจากช่วงแขนไปที่หัวไหล่และสะบักหลัง  ไม่ใช่ออกแรงด้วยข้อศอก แขนที่ถือคัน ค้ำยันไว้พอสบาย ๆ ไม่ต้องเกร็งวิธียิงธนู เรียนยิงธนู สอนยิงธนูวิธียิงธนู เรียนยิงธนู สอนยิงธนูในภาพข้างบนเป็นท่ายืนมาตรฐานแบบธนูรีเคิร์ฟ แต่สำหรับธนูพิชัย ไทยโบราณ เป็นธนูประเภทเทรดดิชัน เวลายิงให้เอียงคันเล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่รองรับลูกธนูให้พุ่งตรงออกไปตามทิศทางที่ต้องการ ดูตามรูปคุณพ่อพิชัยด้านล่างครับพิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย1
 8. การบิดแขนเพื่อไม่ให้สายธนูตีแขน โดยฝึกใช้มือและแขนดันหรือค้ำยันเสาไว้เล็กน้อยพอสบาย ๆ สอนยิงธนู วิธียิงธนู พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย3 การบิดแขน1แขนบิดอย่างนี้จะโดนสายดีด ..คงต้องเตรียมยาหม่องไว้ทา สอนยิงธนู วิธียิงธนู พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย3 การบิดแขน2แต่ถ้าไม่อยากพึ่ง..ยาทา ลองฝึกการบิดแขนให้ขนานกับแนวสาย โดยใช้แขนค้ำยันเสาไว้เล็กน้อยแล้วบิดแขนตามรูป แต่อย่าเกร็งหัวไหล่ ( สังเกตกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่าให้เกร็ง มิฉะนั้นมือจะส่ายทำให้ยิงไม่แม่นครับ )สอนยิงธนู วิธียิงธนู พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย3 การเอียงคันควรเอียงคันเล็กน้อย บิดแขน แล้วจำความรู้สึกนี้ให้ได้ ทำซ้ำจนชินให้ได้ทุกครั้งที่ยิงโปรดสังเกตการจับคันของคุณพ่อฯ มือท่านไม่ได้กำด้ามจับแบบเดียวกับที่เรากำแฮนด์รถมอเตอร์ไซกันนะครับ กริปธนู ( ด้ามจับ ) จะรองรับอุ้งมือพอสบาย ๆ คล้ายกับดันคันธนูไว้เฉย ๆ ( ระวังคันธนูหลุดมือเวลายิงนะครับ ผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่อาจใช้สายรัดนิ้ว — ข้อมือแบบธนูรีเคิร์ฟและธนูคอมปาวน์ก็ได้ แต่ในการแข่งขันบางสนามกรรมการจะห้ามใช้สายรัดกับธนูประเภทเทรดดิชันครับ — ยิงที่บ้านไม่มีใครว่า )  โปรดใช้ความระมัดระวังในการซ้อมดึงสายเปล่า ห้ามปล่อยสายโดยไม่มีลูก มือใหม่ควรใช้ทั้ง 5 นิ้วดึงสาย การปล่อยสายโดยไม่มีลูกอาจทำให้ธนูแตกเสียหาย ตัวท่านอาจได้รับอันตราย
 9. การฝึกยืนเปิด ช่วยลดสายตีแขน การยืนเปิดคือการเลื่อนเท้าขวามาข้างหน้าเล็กน้อย สำหรับผู้ที่ถือคันธนูด้วยมือซ้าย ( ถ้าถนัดมือขวาให้สลับเป็นเลื่อนเท้าซ้ายในทำนองเดียวกัน ) มุมที่ทำการยิงจะเปลี่ยนจากเดิมคือ 180 องศาขนานแนวยิง เป็น 135 องศาขนานกับแนวยิง มุมจากแขน คันธนู และมือที่เหนียวสาย จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม โปรบางท่านยืนเปิดถึง 90 องศา = ตั้งฉากกับแนวยิงเลยก็มี ( สงสัยนอกจากจะหลบสายตีแขนแล้วยังหลบพุงด้วยมั้ง ^ ^ ) เมื่อท่านยืนเปิด จะช่วยลดปัญหาสายตีแขนและยังช่วยให้การทรงตัวขณะทำการยิงดีขึ้นอีกด้วย
 10. ระยะยิง สำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ ควรเริ่มฝึกซ้อมที่ระยะ 5 – 8 เมตรก่อน ควรมีผู้เชี่ยวชาญดูวิถีลูกไม่ให้หลุดจากเป้า ( Back Stop ) ควรฝึกซ้อมเป็นประจำที่ระยะนี้อย่างน้อย 1 – 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะควบคุมธนูและวิถีของลูกธนูได้พอสมควร จึงจะเพิ่มระยะยิงเป็น 10 – 18 – 25 – 30 – 50 – 70 – 90 เมตรตามลำดับ ( ในบางประเทศอาจละเอียดกว่านี้ ) โดยใช้เวลาอย่างน้อยระยะละ 1 เดือนขึ้นไป ( หรือจนกว่ากลุ่มลูกธนูหรือผลการยิงจะเป็นที่น่าพอใจ — ที่ระยะยิง 30 เมตรกลุ่มลูกธนูไม่เกินผลแอปเปิลสำหรับธนูมีศูนย์เล็ง ผลแตงโมสำหรับธนูเทรดดิชัน )
 11. การเล็ง มีหลายวิธี
 • ใช้หัวลูกธนูเป็นศูนย์หน้า อย่างเดียวไม่มีศูนย์หลัง ( เล็งแบบสัญชาติญาณ )

วิธียิงธนู เรียนยิงธนู สอนยิงธนู

รูปบนเป็นการยิงเล็งแบบธนูรีเคริฟ สำหรับธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ธนูเทรดดิชัน ฯลฯ  จะเล็งอย่างนี้ก็ได้ หรืออาจวางมือทั้งสามนิ้วไว้ใต้ลูก ( Three Under ) ตามรูปคุณพ่อพิชัยด้านล่าง โปรดสังเกตนิ้วชี้แตะที่มุมปากเพื่อกำหนดจุด ( Mark ) เพื่อทำซ้ำให้ได้ทุกครั้งที่ยิง เอียงคอเข้ามาหาลูกธนูเล็กน้อยเพื่อลดความผิดพลาด ( Error ) ระหว่างแนวสายตากับลูกธนู

พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย3 การเล็ง

 • ใช้หัวลูกธนูเป็นศูนย์หน้า ท้ายลูกธนูเป็นศูนย์หลัง ( String walker ) มีความแม่นยำมาก โปรดสังเกตในตอนท้ายรายการ Super 60+ คุณพ่อพิชัย ( ลุงนิด ) ใช้วิธีนี้ยิงลูกโป่ง

พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย1

คำเตือน  ควรได้รับการฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญเ่ท่านั้น ความยาวลูกธนูต้องมากกว่าระยะดึง มิฉะนั้นเมื่อทำการยิง ลูกธนูอาจถูกกระแทกกลับมาที่ดวงตา – อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นตาบอดได้ ปัจจุบันบางประเทศห้ามใช้วิธีเล็งแบบนี้ในการแข่งขัน ( ยิงโชว์ไม่มีใครว่าครับ )

วิดิโอแนะนำธนูไม้ลาน และสาธิตวิธีการยิง ( คลิกเลย )

 

วิธีการซ่อมลูกธนูคาร์บอน  ( น็อคท้ายแตกหัก )

 

นักธนูมือใหม่ ( รวมทั้งมือเก่าด้วย ) เมื่อทำการยิงพลาดเป้า ลูกหลุดไปโดนกำแพงหรือต้นไม้ แรงสะท้อนจากการปะทะนั้นจะถ่ายทอดไปยังท้ายลูกเสมอตามกฏการชน ทำให้น็อคท้ายแตกหัก ท่านที่ซื้อลูกธนูพิชัย คุณพ่อท่านจะแถมน็อคท้ายอะไหล่ให้ด้วยจำนวนครึ่งนึงของลูกที่ซื้อ ( ราคาชุดละ 180 บาท ต่อ 6 ชิ้น ) วิธีเปลี่ยน มีดังต่อไปนี้ คือ

พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย สอน ซ่อมลูกธนู

 

 1. ใช้ไขควงขันสกรูเบอร์เล็ก เข้าไปในน็อคท้ายลูกที่หัก ประมาณครึ่งเซนติเมตร หรือประมาณ 3 – 4 รอบเกลียวพิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย สอน ซ่อมลูกธนู
 2. ใช้คีมจับหัวสกรู ดึงออก โดยหมุนเล็กน้อยพิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย สอน ซ่อมลูกธนู
 3. นำน็อคท้ายอะไหล่สวมเข้าไปแทน โดยไม่ต้องหยอดกาวใด ๆ เพิ่มเติม –หากมีความจำเป็นต้องหยอดกาวให้ใช้กาวยางหรือกาวท่อประปาแต้มเพียงเล็กน้อย ควรทิ้งไว้ 24 ชม.ก่อนทำการยิง * ห้ามใช้กาวร้อนหรือกาวตราช้าง เพราะจะทำให้ท่านไม่สามารถดึงน็อคออกได้ หากเกิดการแตกหักอีกในครั้งต่อไป *พิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย สอน ซ่อมลูกธนู
 4. โปรดสังเกต ให้ปลายน็อคท้ายขนานกับแนวปีกสีเดี่ยว ตามรูปพิชัย ธนูไทย ธนูไม้ลาน ดีที่สุด วิธียิงธนูไทยโบราณคุณพ่อพิชัย สอน ซ่อมลูกธนู
 5. ชุดอะไหล่อื่น ๆ มีรองรับครบถ้วน หัวเหล็ก ชุดละ 300 บาท ( 6 ชิ้น ) ปีกขนนก 360 บาท ( สำหรับ 6 ลูก ) ฯลฯ ซึ่งทำให้ลูกธนูของท่านมีอายุการใช้งานยาวนานได้หลายปี ( ถ้าไม่ยิงหายเข้าป่าเสียก่อนนะครับ )หัวลูกธนู ลูกธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย
 6. การเปลี่ยนหัวเหล็กสำหรับลูกคาร์บอน : ใช้ไฟแช็คลนปลายหัวเหล็กให้ร้อน ใช้คีมดึงออก จากนั้นใช้กาวร้อนหรือกาวตราช้างแต้มหัวลูกธนู ประมาณ 1 ข้อ กดลูกธนูและหัวลูกธนูกับพื้น ดันเข้าไปให้สุด ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยิง

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค และการบำรุงรักษา ธนูพิชัย ไทยโบราณ ทุกรุ่น

 

 1. Brace height ( ระยะจากด้ามธนูมาถึงสายธนู ) 6 + 1/4 นิ้ว หรือ 16.0 +/- 0.5 ซ.ม. ( ควรใช้เหล็กฉากทำการวัด เป็นค่ามาตรฐานเฉพาะบางรุ่น โปรดสอบถามก่อนนำไปใช้หรืออ้างอิง  )
 2. ความยาวสายธนู = ความยาวธนู – 3 นิ้ว ( วัดจากร่องสายธนูหัวมาท้าย ) +/- 1 นิ้ว
 3. รอบหมุนเกลียวสายธนู 5 – 20 รอบ ( ธนูรุ่นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปใช้ คุณพ่อพิชัยปรับปรุงสายธนูให้เป็นสายมาตรฐานธนูรีเคิร์ฟ คุณพ่อจะหมุนเกลียวไว้ก่อน 0 – 5 รอบ เมื่อท่านทำการยิงเวลาผ่านไป 1 ปีหรือครบ 10,000 ครั้ง ควรตรวจสอบระยะ Brace height หากต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการหมุนเกลียวสายธนูเพิ่ม 2 – 20 รอบ จากนั้นสายธนูจะสามารถคงตัวไปได้เป็นสิบปี  ) ห้ามหมุนเกลียวเกินกว่ารอบที่กำหนด และ/หรือ ห้ามหมุนเกลียวจน Brace height สูงกว่าค่าที่กำหนดในข้อ 1. — จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สายธนูสามารถต้านทานแรงดึงได้ 10 – 20 เท่าของแรงดึงคันธนู ประกอบกับเรายังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดการยืดยานอย่างมีนัยสำคัญของสายธนูระบบนี้ตั้งแต่เริ่มทดลองใช้ในปี 2562 จวบจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นท่านไม่มีความจำเป็นในการหมุนเกลียวใด ๆ หากคันธนูของท่านยังทำงานเป็นปกติ  — Update มี.ค. 2564
 4. สำหรับท่านที่ยิงธนูคุณพ่อพิชัยมาเกินสิบปี แนะนำให้เปลี่ยนสายเป็นระบบใหม่นี้ได้แล้วครับ ราคาเส้นละ 500 ส่งฟรี ( ตามร้าน 600 – 700 บาท )
 5. เมื่อทำการยิงครบทุก ๆ 10,000 ครั้งหรือประมาณ 1 ปี ควรเคลือบสายธนูด้วยขี้ผึ้งบาง ๆ ( ทาบาง ๆ ก็พอนะครับ อย่าถูมาก เคลือบเฉพาะบริเวณที่มีเส้นใยแตกเป็นขุย ๆ เท่านั้นก็พอ สีผึ้งแท้ ๆ บ้านเรานี่แหละครับใช้ได้ดีมีขายตามร้านชำ ไม่ต้องซื้อแวกซ์ของเมืองนอกก็ได้ ไม่แนะนำให้ใช้เทียนที่จุดบูชาพระเพราะแข็งไปหน่อย )
 6. เครื่องหมาย # บนธนูคือหน่วยปอนด์ วัดที่ระยะดึง 25 – 28 นิ้ว
 7. เครื่องหมาย lbs บนธนูคือหน่วยปอนด์เทียบสเกลสากล วัดที่ระยะดึง 28 นิ้ว

 

>>>————-> สั่งซื้อออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ดูธนูไม้ลานไทยโบราณรุ่นต่าง ๆ ได้ที่นี่ คลิกเลย

คู่มือธนูพิชัยไทยโบราณ Thai – LAN – Bow  ฉบับที่ 5.1.0   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565  ไม่สงวนสิทธิ์หากนำไปเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ แต่สงวนสิทธิ์หากนำไปใช้ทางการค้า

ขอบคุณ 4 ภาพวาด จาก Archer’s reference guide(recurve) ,  Edition 1 , Balbardie Archers , 17 April 1999 , Editor: Murray Elliot , Copyright ©1999 United Kingdom

 

ธ  นู  พิ  ชั  ย

ต้ น ต ำ รั บ ธ นู ไ ม้ ล า น ไ ท ย 

( ตั้ ง แ ต่  พ.ศ. 2 5 4 6 )