วิธีขึ้นสายธนู

 

วิธีขึ้นสายธนู ก่อนยิงทุกครั้ง

วิธีขึ้นสายธนู ธนูไทย ธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ไม้ไผ่ ภูฏาน ลุงนิดธนูไม้ลาน

วิธีขึ้นสายธนู ธนูไม้ลานไทยโบราณถอดได้ คุณพ่อพิชัย ดีที่สุด ถูกที่สุด

ธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน รุ่นถอดประกอบได้ให้ประกอบระบบธนูตามรูปนี้ก่อนครับ จากนั้นจึงจะดูขั้นตอนวิธีขึ้นสายธนูเหมือนรุ่นอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับธนูไทยโบราณทั้งหมดทุกรุ่นให้ดูขั้นตอนวิธีขึ้นสายธนู ดังต่อไปนี้ คือ

 

วิธีขึ้นสายธนู ธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

1. ใช้สายเส้นนอกเป็นตัวขึ้นสาย  ขั้วธนูฝั่งด้านล่าง ตรวจปลายสายให้เข้าร่องหัวท้าย

 

วิธีขึ้นสายธนู ธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

2. ขั้วธนูฝั่งด้านบน ปล่อยสายธนูคลายไว้ เพื่อเลื่อนขึ้นคันธนู

 

วิธีขึ้นสายธนู ธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

3. ใช้มือซ้ายจับคันธนูโดยให้คันธนูขนานกับพื้นดิน ร่องวางลูกอยู่ด้านขวา ใช้เท้าซ้ายเหยียบสายเส้นนอก

 

วิธีขึ้นสายธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัยวิธีขึ้นสายธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

4. ใช้มือซ้ายดึงขึ้น สาม – สี่ ครั้ง สั้น ๆ เป็นการวอร์มไม้  ในครั้งที่สี่ให้ดึงสูงขึ้น   พร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาเลื่อนห่วงสายธนูที่คลายไว้ให้เข้าร่อง ตรวจดูขั้วธนูทั้งสองฝั่งให้แน่ใจว่าสายธนูเข้าร่องเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัย

 

วิธีขึ้นสายธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

วิธีขึ้นสายธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

5. ปลดสายเส้นนอก

 

สอนทำธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

6. ดึงเบา ๆ สาม – สี่ ครั้ง ครั้งสุดท้ายดึงเท่ากับระยะดึงของตนเอง

คำเตือน  ห้ามปล่อยสายโดยที่ไม่มีลูก  ธนูอาจแตกและท่านอาจได้รับอันตราย !!

 

7. ทำซ้ำ ข้อ 6. ประมาณ สี่ – ห้า ครั้ง เป็นการอบอุ่นร่างกายด้วย

คำเตือน  อย่าลืมปลดสายเส้นนอกด้วย !!

 

วิธียิงธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

8. ยิงได้ตามปกติ ห้ามดึงเกินระยะดึงของตนเอง  ในรูปเป็นวิธีใช้แถบรองนิ้ว โปรดสังเกตปีกของลูกธนู ปีกสีเดี่ยวให้หันออกจากคัน ปีกสีคู่ให้หัน(คร่อม)เข้าหาคัน   และให้เสียบลูกธนูที่ใต้ปุ่ม ( knocking point )

 

สอนยิงธนูไทยโบราณ ธนูไม้ลาน ถูกที่สุด ดีที่สุด ลุงนิด คุณพ่อพิชัย

9. เมื่อหยุดยิง ให้ปลดสายโดยวิธีเดียวกับการขึ้นสาย  แต่ให้ทำย้อนกลับตั้งแต่ข้อ 4 -> 3 -> 2 -> 1 แล้วเก็บใส่ถุงรักษาเหมือนธนูชนิดอื่น ๆ  ( ไม่ควรขึ้นสายทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ หากไม่ได้ทำการยิง นักธนูมักจะปลดสายไว้เพื่อรักษาแรงดีดของธนูไม่ให้ล้า )

 

เมื่อทำตามคำแนะนำจะรักษาธนู ให้นาน

 

หมายเหตุ

  1. การขึ้นสายธนูโดยไม่ใช้สายสำหรับขึ้นสาย เช่นการขึ้นสายธนูโดยการเกี่ยวขัดขา อาจทำให้ความโค้งธนูผิดเพี้ยน รูปทรงบิดเบี้ยว
  2. โปรดรักษากฎความปลอดภัย ในกีฬาการยิงธนูถ้ามีคนหรือสัตว์อยู่ในระยะยิงด้านหน้าท่าน  ห้ามทำการยิงเด็ดขาด ถ้าใส่ลูกไว้แล้วให้ลดคันธนูลงต่ำ
  3. ห้ามใช้ยิงล่าสัตว์ ลูกธนูที่ขายเป็นชนิดยิงเป้าสนาม (Target Field) เท่านั้น เคยมีคนใช้ธนูมีรอกทดกำลังแรงๆ ยิงนกกระยาง ยิงไก่ ปรากฎว่ามันไม่ตายลูกธนูเสียบคา แถมยังบินเจ็บหนีไปพร้อมกับลูกธนูราคาแพงของท่าน ก็จะพลอยหายไปด้วย

 

วิธียิงธนู

ข้อมูลเชิงเทคนิคธนูไทยโบราณ